Superstránka jako platforma pro veřejnou iniciativu

Mezi klienty, kteří se rozhodli pro Superstránku jako snadno dostupnou variantu webové stránky, patří i veřejné iniciativy, které své aktivity organizují primárně prostřednictvím komunikačních kanálů na internetu. Jedním z příkladů, ze kterých máme radost, je Superstránka Srdce pro Václava Havla – pietní projekt z iniciativy umělců Lukáše Gavlovského a Romana Švejdy.

Mimo jiné se  potvrzuje užitečnost jedné ze stěžejních funkcí Superstránky – integrace profilů na Facebooku, fotogaleriích a videoportálech, a dále možnost snadno odkazovat na jiné zdroje, jako webové stránky, články atd. Webová prezentace pomocí Superstránky je díky tomu nejen rychle hotová,  ale také stále aktuální a přitom nenáročná na správu – aktuální obsah se vytváří prostřednictvím propojených zdrojů automaticky.

Takovéto weby ať vědomě nebo zcela nezávisle a náhodou navazují na ústřední myšlenku kamapaně se SuperVáclavem a posouvají ji dál. Těšíme se, že časem přibudou další.

Comments are closed.