Superstránka – projekt pro širokou veřejnost

Po 10 měsících provozu máme možnost se ohlédnout na začátek projektu Superstránka a vyhodnotit, do jaké míry se potvrdily naše předpoklady a do jaké si svou službu uživatelé posunuli vlastním směrem.

Chtěli jsme dát široké české a slovenské internetové veřejnosti k dispozci nástroj, pomocí kterého si může kdokoli zcela svobodně a bez pomoci vytvořit vlastní webovou stránku.  Předpokládali jsme, že šance na úspěch takové služby budou vyšší, bude-li zdarma, a proto ji také zdarma nabízíme. 

Základní přidanou hodnotou Superstránky oproti jiným možnostem tvorby vlastního webu, je aktivace na jedinečné a nezaměnitelné adrese – vlastní doméně. Uživatelé mohou pro tento účel použít jakoukoliv doménu, kterou si zaregistrovali v minulosti, nebo si mohou za standardní cenu objednat novou doménu přímo k Superstránce.  Registrace domén probíhá v centrálních národních nebo nadnárodních registrech a je zpoplatněná, proto i my musíme registraci domény, její zprostředkování, hostování v nameserverech a nutnou údržbu, alespoň minimálním způsobem zpoplatňovat, mají-li mít poskytované služby dostatečnou úroveň a zákazník jistotu, že je o jeho majetek (doménu) dobře postaráno v současnosti i do budoucna.

Při vytváření konceptu produktu byla na stole řada otazníků a řešili jsme dilema, na které vlastnosti produktu má být kladen největší důraz.  Na příklad:  je pro uživatele důležitější možnost nahrávat vlastní pozadí, nebo se máme zaměřit na široký výběr defaultních obrázků, aby klient nemusel lovit ve vlastním fotoalbu?

Může nás těšit, že se produkt v podobě, ve které jsme jej veřejnosti předložili, setkal s pozitivním přijetím. Z výsledků průběžného monitoringu Superstránek, které naši uživatelé vytvořili, můžeme pomalu dělat první závěry.

Mezi více než 2000 klienty, kteří Superstránku vyzkoušeli, se nejčastěji objevují následující skupiny, z jejichž struktury vyplývá, že jde o službu téměř pro každého:

  • Provozovatelé živností v oblasti služeb (poradenství, pohostinství, kosmetické, kadeřnické a masážní salóny, autoservisy, design apod.)
  • Veřejné organizace a iniciativy, zastřešující nejčastěji kulturní, sportovní, politické a chovatelské aktivity
  • Obchodní společnosti – často pomocí Superstránky vytváří na alternativních doménách produktové mikrostránky
  • Volné profese (fotografové, překladatelé,  textaři, hudební kapely)
  • Soukromé – osobní, rodinné i zvířecí profily

Nejen škála uživatelů, které Superstránka oslovila, ale i vytvořené weby, jsou tak různorodé, jak jen mohou být. Potvrzuje se nám tím předpoklad, že pro uživatele je důležitější možnost vzhled  (především barvu a pozadí) webu libovolně modifikovat, tak aby výsledek maximálně korespondoval s  individuálními představami nebo požadovaným firemním stylem.

Během prvního roku provozu jsme provedli řadu drobných inovací jako například řazení podporovaných odkazů, možnost individuálního přejmenování záložky Životopis nebo vkládání  telefonního čísla do kontaktů ve sjednoceném stylu.

Chtěli bychom, aby se Superstránka dostala do povědomí ještě širší veřejnosti, a doufáme, že stávající spokojení uživatelé budou pro její budoucnost tou nejlepší reklamou. Máte vlastní návrhy, jakým směrem vývoj Superstránky dál směřovat? Jaké další prvky nebo možnosti podle vás nyní postrádá? Budeme rádi, když nám napíšete na marketing@active24.cz.

Comments are closed.